aluminijumske unutrašnje pregrade
Alumilov sistem za unutrašnje pregrađivanje, jedinstven po višestrukoj primeni i lakoći proizvodnje i primene. Sistem visokih i niskih pregrada za brzo i moderno organizovanje unutrašnjeg prostora. Posebno pogodan za organizovanje savremenih multifunkcionalnih poslovnih prostora.

Glavne kararkteristike:

Širina pregrade 70 mm.
Sertifikovana zvučna izolacija 40 dB.
Kompatibilan je sa INTERNO unutrašnjim vratima, kao i sa ostalim na tržištu.
Mogućnost ugradnje elektro, telefonskih i drugih instalacija u profile.
Konstrukcija niskih pregradnih zidova.
Pravi preseci, lako sklapanje, prolazi ne narušavaju podne površine.
Zastakljivanje jednostrukim ili dvostrukim staklom.
Mogućnost ugradnje venecijanera između 2 staklena panela.
Glatke površine profila ne sakupljaju prašinu.

Tehnički detalji | download .PDF dokumenata