Aluminijumska stolarija, Beograd - Alu PVC stolarija, aluminijumski profili

Staklo u građevinarstvu

Postupanje s energijom

Određivanje koeficijenta prolaza toplote (U vrednosti): metod izračunavanja EN 673+A1+A2.

Predgovor

Ovaj evropski standard je pripremio Tehnički Komitet CEN/TC 129 Staklo u građevinarstvu, čijim sekretarijatom upravlja IBN. Ovaj evropski standard će dobiti status nacionalnog standarda bilo objavljivanjem identičnog teksta, bilo potvrđivanjem najkasnije do maja 1998, a nacionalni standardi koji su oprečni biće povučeni najkasnije do maja 1998. CEN/TC 129/ WG 9, Provođenje svetlosti i toplote, toplotna izolacija, pripremio je radni nacrt baziran na dokumentu ISO/DIS 10292, Toplotna izolacija ostakljenja: Pravila izračunavanja pri određivanju U vrednosti za stacionarno stanje dvostrukog ili višestrukog ostakljenja, koji je pripremio ISO/TC 160, Staklo u građevinarstvu. Po internim propisima CEN/CENELEC, sledeće zemlje su obavezne da primene ovaj evropski standard: Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Nemačka,Grčka, Island, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Portugalija, Španija, Švedska, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Predgovor za dopunu A1

Ovu dopunu EN 673:1997 / A1:2000 standarda EN 673: 2000 pripremio je Tehnički Komitet CEN/TC 129, Staklo u građevinarstvu, , čijim sekretarijatom upravlja IBN. Ova dopuna Evropskog Standarda EN 673:2000 će dobiti status nacionalnog standarda bilo objavljivanjem identičnog teksta, bilo potvrđivanjem najkasnije do aprila 2001, a nacionalni standardi koji su oprečni biće povučeni najkasnije do aprila 2001. Po internim propisima CEN/CENELEC, sledeće zemlje su obavezne da primene ovaj evropski standard: Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Nemačka,Grčka, Island, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Portugalija, Španija, Švedska, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Predgovor za dopunu A2

Ovaj dokument (EN 673:1997/ A2:2002) pripremio je Tehnički Komitet CEN/TC 129, Staklo u građevinarstvu, čijim sekretarijatom upravlja IBN. Ovaj evropski standard će dobiti status nacionalnog standarda bilo objavljivanjem identičnog teksta, bilo potvrđivanjem najkasnije do juna 2003, a nacionalni standardi koji su oprečni biće povučeni najkasnije do juna 2003.Po internim propisima CEN/CENELEC, sledeće zemlje su obavezne da primene ovaj evropski standard: Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Island, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Portugalija, Španija, Švedska, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

1. Svrha

Ovaj Evropski Standard specifi kuje pravila izračunavanja pri određivanju prolaza toplote ostakljenja sa ravnim i paralelnim površinama. Ovaj Evropski Standard se primenjuje na neprevučeno staklo (uključujući staklo sa strukturisanim površinama npr. staklo sa strukturalnim šablonom), prevučeno staklo i materijale koji nisu transparentni u infracrvenom spektru, kao što je slučaj sa proizvodima od prozorskog stakla, borosilikatnog stakla i staklene keramike. Primenjuje se i na višestruka ostakljenja koje se sastoje od takvih stakala i/ili materijala. Ne primenjuje se za višestruka ostakljenja koja uključuju ploče unutar gasnog prostora ili folije koje su transparentne u infracrvenom spektru. Procedura specifi kovana u ovom Evropskom Standardu određuje U vrednost (prolaz toplote) u centralnoj oblasti ostakljenja. Nisu uključeni efekti ugaonih oblasti zbog toplotnog mosta kroz distantnu lajsnu zalivene ostakljene jedinice, ili kroz prozorski ram. Dalje, nije uzet u obzir ni prelaz energije usled sunčevog zračenja.

Dokument za izračunavanje ukupne U vrednosti prozora, vrata i zastora (vidi C1) čini normativnu referencu za U vrednost izračunatu za ostakljene komponente u skladu sa ovim standardom.

U svrhu poređenja proizvoda specifi kovan je vertikalni položaj ostakljenja. Uz to, korišćenjem istih procedura izračunate su U vrednosti i za druge svrhe, naročito za predviđanje: gubitka toplote kroz ostakljenje, kondukcionih toplotnih dobitaka leti, kondenzacije na ostakljenim površinama, efekta apsorbovanog sunčevog zračenja pri određivanju solarnog faktora (vidi C2).

Za C4 i C5 mora se napraviti referenca ili drugi Evropski Standard koji se bavi izračunavanjima gubitka toplote za primenu U vrednosti ostakljenja određenih ovim standardom.Takođe je data procedura za određivanje emisivnosti.Pravila su data radi što je moguće većeg pojednostavljivanja, a da se istovremeno postigne konstantna preciznost.

2. Normativne reference

Ovaj Evropski Standard udružuje datirane ili nedatirane reference i odredbe iz drugih publikacija. Te normativne reference su navedene na odgovarajućim mestima u tekstu, a publikacije su dalje navedene. Što se tiče datiranih referenci, dalje dopune ili revizije bilo koje od publikacija se primenjuju na ovaj Evropski Standard samo kada su dopunom ili revizijom uključene u njega. Što se tiče nedatiranih referenci, primenjuje se najnovije izdanje odgovarajuće publikacije.

Izvor: Aluminijum i PVC magazin