Aluminijumska stolarija, Beograd - Alu PVC stolarija, aluminijumski profili

GEZE promovisao novu generaciju automatskih kliznih vrata

Snaga "prati" dizajn

Najnovija GEZE serija automatskih kliznih vrata sa oznakom powerdrive, predstavlja impresivnu spregu pouzdanosti pogona, elegancije i funkcionalnosti.

Današnje trendove u arhitekturi karakterišu zahtevi funkcionalnosti i dizajna koji su u stalnim promenama. Kod projektovanja ulaza u javne i poslovne objekte, kod kojih se radi o visokoj učestanosti prolaza, arhitekte se nalaze pred ozbiljnim izazovom, posebno ako im je interes da na ulaznom delu u objekat ostvare određenu atmosferu. Tada do izražaja dolazi suštinski zahtev da pored dobrog izgleda, ulazni portal obezbedi i pouzdana, dovoljno snažna vrata, odnosno pogone koji ih pokreću i otvaraju. Veliki ulazni prostori (portali), koji podrazumevaju velika vrata, teška krila različitih ispuna, zahtevaju primenu savremenih tehnoloških rešenja za pogone. Najnovija GEZE serija automatskih kliznih vrata sa oznakom Powerdrive, predstavlja impresivnu spregu pouzdanosti pogona, elegancije i funkcionalnosti.

Tehnička rešenja

Powerdrive sistemi automatskih kliznih vrata posebno su prilagođeni visokofrekventnim prolazima, jako velikim prolaznim prostorima i prolazima koji su predviđeni za puteve evakuacije.

Samo sa jednim snažnim motorom, inteligentnim sistemom upravljanja, Powerdrive može da pokreće krila težine do 200 kg i moguća je ugradnja u otvore širine do 3,000 mm. Zahvaljujući dobrom rešenju dizajna, koji je “večit”, veoma jakom pogonu, sistem se veoma dobro uklapa u svaku okolinu i nudi prihvatljivo rešenje za veoma velike ulazne prostore i veoma teške uslove rada. GEZE nudi veoma široku paletu tehničkih rešenja koja se mogu dogradjivati i koja su u skladu sa zahtevima investitora. Ponuđena rešenja mogu da ispune složene, sofi sticirane zahteve, koje postavljaju tehnički uslovi objekta. Powerdrive tehnologija kombinuje inovativni duh razvoja i decenije iskustva GEZE-a u oblasti automatskih kliznih vrata i sistema, a savremena rešenja i iskustvo garantuju pouzdanost i standard najvišeg kvaliteta.

Široka primena

Powerdrive sistem automatskih kliznih vrata namenjen je vratima sa jednim ili dva klizna krila, krilima koja su u ramovima od aluminijumskih profi la, sa ispunama od kaljenog ili sigurnosnog stakla, kao i sa mogućnošću izrade krila sa ispunama od drveta, plastike ili metala. Powerdrive vrata se mogu koristiti kao spoljnja i unutrašnja vrata. Ovaj tip pogona poseduje nosače krila koji su sa mehanizmom za „samočišćenje“ i imaju mogućnost da se podešavaju u tri ravni. Ovakav način podešavanja omogućava optimalno podešavanje i usklađivanje sa zahtevima kupca, a kao posebna pogodnost postiže se podešavanje kliznih krila tako da se postiže nečujnost kod otvaranja i zatvaranja vrata. Sistem vešanja krila ostvaren na način Powerdrive je neuporedivo tiši od sistema sa dva reda točkova.

Različite opcije

Powerdrive sistem je moguće realizovati kroz različite opcije. Jedna od opcija je varijanta FR sa redudantnim motorima (sa dva motora), što garantuje pouzdanost rada sistema u slučaju da jedan od motora prestane sa radom. Sistem Powerdrive FR-RWS sa sigurnosnim sistemom bravljenja omogućava primenu na sistemima evakuacije i evakuacionim prolazima, a sistem FR-DUO omogućava evakuaciju u dva smera. Powerdrive sistem se isporučuje i kao BO („Breakou“) verzija sa krilima koja se u slučaju incidentne situacije otvaraju kao zakretna krila. Opcija BO je primenjena na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu i predstavlja jedno od najpouzdanijih sistema za slučaj evakuacije. Postoji i sistem Powerdrive FR-LL sa sistemom bravljenja i evakuacije koji funkcioniše i u periodima kada je objekat „van radnog vremena“, odnosno kada je objekat zatvoren. Izuzetno, na zahtev investitora GEZE isporučuje i sistem Powedrive sa oznakom HT, koji omogućava hermetizovano zatvaranje, namenjen „čistim“ sobama, odnosno prostorima koji su pod povišenim atmosferskim pritiskom i kod kojih je potrebno održati posebne uslove čistoće. Modularni sistem vrata tipa Powerdrive, dopušta veoma laku montažu i veoma lako održavanje. GEZE Powerdrive sistemi su usklađeni sa standardom DIN 18650. Sistem Powerdrive je robustan sistem sa dugim vekom rada, koji iznosi preko milion ciklusa otvaranja i zatvaranja. Na vrata tipa Powerdrive moguće je povezati veoma različite senzore i upravljačke sisteme, a preko interfejsa može se ceo sistem povezati na Building Management Sistem. Povezivanje je moguće ostvariti preko CAN bus interfejsa.

Izvor: Aluminijum i PVC magazin