Aluminijumska stolarija, Beograd - Alu PVC stolarija, aluminijumski profili

Poliuretanske pene, pravi materijal za uštedu novca i energije

Vrede, ali i štede

Polovina energije koja se koristi u "životnom" veku zgrade utroši se na grejanje u zimskim i hlađenje u letnjim mesecima. Zbog toga je efikasna izolacija jedan od prioriteta pri gradnji novih ili rekonstrukciji postojećih objekata.

Aluminijumski sendvič panel

Iskustva na tržištu Srbije, ali i regiona, pokazuju slabu informisanost investitora o sendvič panelima, čest je slučaj da investitor sa kojim razgovaramo zapravo ne razume šta je sendvič panel, kako se primenjuje, koje su njegove prednosti i mane u odnosu na standardne materijale koji se upotrebljavaju pri proizvodnji aluminijumske stolarije.

Aluminijumski sendvič panel predstavlja konstrukciju koja sa obe strane ima plastificirani lim, u nijansi po RAL karti i na zahtev potrošača, a prostor između ispunjen je poliuretanskom penom različite debljine, u zavisnosti od potrebe i namene elementa na koji se ugrađuje.

Prema svim svetskim analizama poliuretan je najbolji izolator koji postoji u današnje vreme. Ima široku primenu u različitim oblicima, a najpoznatija je kao izolator koji se koristi kod komora za zamrzavanje i frižidera za kućnu upotrebu.

Aluminijumski sendvič paneli ispunjavaju vrlo visoke zahteve savremenog građevinarstva i uspešno se ugrađuju takodje i u objekte sa čeličnom, betonskom, drvenom ili drugom konstrukcijom. Zahvaljujući svojim karakteristikama, paneli se primenjuju i kod objekata sa posebnim sanitarno-tehničkim zahtevima, kao što su hladnjače, klanice, pekare i sl. Princip ugradnje sendvič panela zadovoljava i najstrožije zahteve u pogledu toplotne zaštite i hermetičnosti, a posebno je prilagođen odredbama Pravilnika o izvoznim objektima za proizvodnju, preradu i skladištenje namirnica životinjskog i biljnog porekla i načina rada u njima.

Ugradnjom sendvič panela ostvaruje se jednostavna i brza montaža objekata odličnih estetskih karakteristika kao i izvanredna termoizolaciona zaštita. Dalje, paneli imaju visoku otpornost na spoljne mehaničke, atmosferske, hemijske i druge uticaje sredine, ali pružaju i značajnu uštedu energije tokom eksploatacije. Kad se uzmu u obzir današnji tokovi poslovanja i veoma brza dinamika rada, primena sendvič panela u izgradnji ima itekako veliki finansijski efekat na budžet investitora.

Široka oblast primene aluminijumskih sendvič panela

Poznati trendovi rasta proizvodnje i primene plastificiranih limova u svetu nedvosmisleno govore o neverovatno velikim mogućnostima i prednostima plastificiranih limova posebno u oblasti građevinarstva, ali i u automobilskoj industriji, brodogradnji, proizvodnji aparata za domaćinstvo, ambalaže i dr. Kada je reč o primeni u građevinarstvu, plastificirani limovi i sendvič paneli koriste se za oblaganje objekata industrijskog tipa, ali i na fasadama poslovnih objekata, stambenih porodičnih kuća, zgrada za kolektivno stanovanje, kao i za izradu mobilnih kontejnera i sl.

Izvor: Aluminijum i PVC magazin