Aluminijumska stolarija, Beograd - Alu PVC stolarija, aluminijumski profili

Prošlo vreme rasipništva

Postupanje s energijom

Od energije potrošene u građevinarstvu na grejanje odlazi 50-60 % energetskih potreba zgrade, odnosno na grejanje zgrada i kuća odlazi 22,5 % potrošnje ukupne energije. Ako tome pridružimo činjenicu da 70 % toplotnih gubitaka zgrade čine toplotni gubici na prozorima i spoljnim zidovima zgrade dolazimo do područja gde trebamo pod hitno napraviti zahvate sa velikim učinkom na uštedu energije i smanjenje emisije CO2 u atmosferu.

Stalno zaboravljamo, što zbog pomanjkanja sredstava, što zbog inercije u razmišljanju, što zbog negativnog uticaja reklama potrebu čuvanja energije. Činjenica je da bez energije ne postojimo, a sa pomanjkanjem energije izumiremo. U sadašnjem trenutku čitav ljudski rod troši puno više neobnovljivih izvora energije (u vidu fosilnih goriva) nego što koristi obnovljive i alternativne izvore energije tipa : sunčeve svetlosti, snage vetra ili energije biomase. Trošenjem fosilnih goriva u atmosferu odlazi mnogo štetnih gasova , posebno CO 2 što nam zagađuje okolinu, uništava ozonski omotač, menja klimu, a time naravno na određeni način ugrožavamo najbitniji obnovljivi izvor energije,a to je sunčeva energija.

Na godišnjem nivou ukupnu potrošenu energiju možemo prema potrebama podeliti na tri osnovna potrošača:

a) Građevinarstvo (ukupno 41 % godišnje potrošnje svih vrsta energije)
b) Industrija (ukupno 31 % godišnje potrošnje svih vrsta energije)
c) Transport (ukupno 28 % godišnje potrošnje svih vrsta energije)

Od energije potrošene u građevinarstvu na grejanje odlazi 50-60 % energetskih potreba zgrade, odnosno na grejanje zgrada i kuća odlazi 22,5 % potrošnje ukupne energije. Ako tome pridružimo činjenicu da 70 % toplotnih gubitaka zgrade čine toplotni gubici na prozorima i spoljnjim zidovima zgrade dolazimo do područja gde trebamo pod hitno napraviti zahvate sa velikim učinkom na uštedu energije i smanjenje emisije CO 2 u atmosferu. Naravno ti zahvati nam donose nakon početnih izdataka veliku uštedu u budućnosti (vraćanje investicije nakon tri do četiri godine) , ušteda se prvenstveno očitava u smanjenju računa za grejanje od 50 do 80 odsto.

Građevinarstvo (energetski i ekološki) teži sledećem:

  • smanjiti toplotne gubitke zgrade
  • povećati toplotne dobitke zgrade (povoljnim smeštajem zgrade u prostoru i korišćenjem sunčeve energije)
  • koristiti obnovljive izvore energije
  • povećati energetsku efi kasnost toplotne sistema
  • uticati na svest korisnika dodatnom edukacijom i smernicama ispravnog korišćenja energije.

Na veličinu toplotnih gubitaka odnosno dobitaka u zgradi, a gledajući samu konstrukciju zgrade, uopšteno govoreći utiče izolacija pojedinih elemenata zgrade , naša svest i znanje posebno znanje o važnosti i načinu zračenja.

Na veličinu toplotnih gubitaka utiču tri mehanizma prolaza toplote:

  • a) provođenje toplote - vodljivost (kroz čvrsta tela)
  • b)zračenje (od čvrstih tela prema okolini)
  • c) konvekcijom prirodnom ili prisilnom (gibanjem vazduha (gasa)

Izračunavanjem značaja ta tri mehanizma u pojedinom slučaju dolazimo do koefi cjenta prolaza toplote U [W/m 2 K] Kako je vidljivo iz čitavog teksta , ali i iz termografske slike dole, prozori odnosno uopšteno građevinska stolarija, su po pravilu najveći gubitaši energije. Zato je pronalaženje svih kritičnih mesta - kompletne funkcije prozora i funkcije prozorskih elemenata, odnosno sve ono što nam pomaže da odaberemo pravi prozor i ostvarimo očekivanu uštedu, vredno najvećoj najviše pažnji.

Energetski sertifikat 

Težnja je da uz razvoj svesti i zahteva kupaca stanova, takvi sertifi kati podstaknu građevinsku industriju izgradnju zgrada veće energetske efi kasnosti (uštede).

Izvor: Aluminijum i PVC magazin